sassa-buregren_radiobroderi

Sassa Buregren, Radiobroderi. © Sassa Buregren/Bildupphovsrätt (2023).
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Övrigt program

Finissage
Konstnärssamtal med Ann Eringstam