Triptyk med tre konstverk ur Hallands Konstmuseums samlingsutställning

Nina Bondeson, La Lingva (detalj), 1993, ©Nina Bondeson / Bildupphovsrätt 2024. Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol (detalj), 1937, ©Erik Olson / Bildupphovsrätt 2024, Monica Hallberg, Fågelman (detalj), utan år, ©Monica Hallberg / Bildupphovsrätt 2024.

 

Bland folk och fä på Hallands Konstmuseum

I samlingarna på Hallands Konstmuseum ryms många berättelser. De handlar om både folk och fä. Vad är det för konstiga figurer som bor i ett badkar? Vem är grodans bästis? Och hur ska det gå för de instängda korparna? Vi gör en sagolik vandring genom konsten.

Sedan skapar vi egna bildsagor i museets ateljé.

Det pedagogiska programmet Bland folk och fä knyter an till förskolans läroplan:

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.  

Programmet består av två delmoment:

  1. Visning i berättande form av en del i utställningen Gränsland – ur samlingen.
  2. Workshop där vi med inspiration av det vi sett och hört gör våra egna bildberättelser.

Målgrupp: 4-5-åringar
När kan vi komma: 1 april till 18 december 2020
Max antal: Max 15 elever
Programtid: ca 1 timma
Kostnad: 600 kr/grupp

Bokning och kontakt: lotta.sandberg@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 07