Behandling av personuppgifter

Stiftelsen Hallands länsmuseers styrelse är personuppgiftsansvarig för Hallands Konstmuseums hantering av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enighet med lagstiftning.

Stiftelsen Hallands Länsmuseer samlar och behandlar personuppgifter som fyller ett specifikt syfte och uppfyller en laglig grund.

Verksamheten kommer inte att överföra, sprida eller vidarebefordra personuppgifter till en annan part utom i de fall den lagliga grunden tillåter det.

Kameraövervakning

I syfte att säkerställa säkerheten för besökare, personal och våra samlingar kan vi använda oss av kameraövervakning. I samband med detta behandlar vi personuppgifter i form av fotografier, bilder och videoupptagningar. Dessa personuppgifter behandlas med stöd av bevakningsintresset i kamerabevakningslagen.

Kontaktperson:
Mattias Johansson
E-post: mattias.johansson@hallandskonstmuseum.se
Telefon: 035-16 23 17

Läs personuppgiftspolicyn för Stiftelsen Hallands länsmuseer