Hallands Konstmuseum söker Konstpedagog

Tjänstgöringsgrad: 80%
Tillsvidareanställning

Arbetsgivare:
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Tollsgatan 7
302 32 HALMSTAD
Tel 035-19 26 00

Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten vid Hallands Konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum samt Kulturmiljövård i länet. Vi är Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. Den utlysta tjänsten är placerad på Hallands Konstmuseum som har sitt säte i Halmstad.

Arbetsplatsbeskrivning:
Hallands Konstmuseum ligger i Halmstad och verkar i hela regionen. I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 slås fast att konsten är ett prioriterat kulturområde i utvecklingen av regionens kulturliv. Hallands Konstmuseum ska ha en central roll i detta arbete och vara ett nav för konst och konstliv i hela Halland. Arbetet på Hallands Konstmuseum är organiserat i tre avdelningar: Utställningar och samlingar, Publik och regional närvaro samt Service och teknik. Museet driver en omfattande utåtriktad verksamhet med utställningar, program och pedagogik. Därtill är konstmuseets hörsal, kafé/restaurang och butik centrala mötesplatser med stor utvecklingspotential. I konstmuseets uppdrag ingår också Friluftsmuseet Hallandsgården, där arbete med en ny profilering pågår. Hallands Konstmuseum har en rik och växande konstsamling samt förvaltar en kulturhistorisk samling. Svea Larsons donationsfond ger möjlighet att årligen göra betydande inköp av konst och konsthantverk med halländsk anknytning. Verksamheten innefattar även Resurscentrum Konst i Halland, där konstmuseet i samverkan med Region Halland driver regionala utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet.

Arbetsbeskrivning:
Den utlysta tjänsten ingår i avdelningen Publik och regional närvaro där ytterligare en konstpedagog finns. Tillsammans har ni det övergripande uppdraget att utveckla och samordna den konstpedagogiska verksamheten på Hallands Konstmuseum. Du arbetar bland annat med att planera och genomföra visningar, konstsamtal och workshops för grupper i konstmuseet ateljé, framför allt för barn och unga men även för vuxna. I arbetsuppgifterna ingår också textproduktion och att ta fram pedagogiskt material för att främja kreativitet och lärande. En viktig del i arbetet är att, i dialog med kollegorna, medverka i utställningsarbete samt i programverksamhet. Både i planering och genomförande. Vår strävan är att det konstpedagogiska perspektivet ska vara närvarande i hela verksamheten. Du kommer även vara delaktig i utvecklingen av Hallandsgården. Tillsammans med övriga medarbetare verkar du för att tillgängliggöra verksamheten för nya målgrupper och bredda deltagandet. Tjänsten innebär omfattande samarbete med externa parter, så som till exempel skola, föreningsliv, region och kommuner. Som medarbetare bidrar du aktivt till att stärka profilen för Hallands Konstmuseum och verkar för ett bra samarbete inom Stiftelsen Hallands länsmuseer.

Helg- och kvällstjänstgöring förekommer.

Kvalifikationer:
Universitets- eller högskoleexamen med konstvetenskaplig, konstnärlig eller konstpedagogisk inriktning. Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. I arbetsuppgifterna ingår både teoretisk visningsverksamhet och att leda skapande verksamhet i ateljé vilket kräver praktiska kunskaper inom olika konstnärliga tekniker och god materialkännedom. Som person är du utåtriktad, har god social kompetens och kan kommunicera på ett inspirerande sätt. Tjänsten innebär många kontakter och kräver stort engagemang både internt och externt för att skapa goda och hållbara relationer. Du är lyhörd och tycker om att samarbeta, samtidigt som du har en förmåga att arbeta självständigt. En förutsättning är att du kan prioritera, samt arbeta strukturerat och målinriktat. Du är ansvarstagande och behöver kunna koordinera flera parallella projekt utan att tappa helhetsperspektivet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan:
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV. Ange gärna löneanspråk. Uppge också innehav av körkort.

Anställningsdatum:
Vi ser gärna att tjänsten tillsätts så snart som möjligt.

Sista ansökningsdatum:
9 juni

Intervjuer planeras att hållas i v. 25, 2024.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:

Evelina Lindblom, intendent/avdelningschef Publik och regional närvaro tel: 035-16 23 14

Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum tel: 035-16 23 01

Fackliga företrädare:
SACO/DIK Andreas Johansson tel: 035-16 23 19

Ansökan skickas till:
ansokan@hallandslansmuseer.se

Ange Konstpedagog i ärendefältet

Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post.
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende.

Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut. Alla som begär ut allmänna handlingar kan därmed ta del av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och enligt vår personuppgiftspolicy, vilken finns på www.hallandslansmuseer. se/policys-viktiga-dokument.html.

Om anställningen:
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Var ligger arbetsplatsen?
Tollsgatan 2
30232 Halmstad
Arbetsgivaren
Stift. Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg