Karl Katz Lydén – Poems and Parables on the Political Utility of Art

8 november kl 18

Karl Katz Lydén läser ur och talar om sin bok Poems and Parables on the  Political Utility of Art. Boken utgår från några återkommande  ogiltigförklaranden av konstens politiska nytta. Bland fabler och åsnor från Gaza, skomakare och en barrikad från Pariskommunen, bland arbetsvärdelära, balkonger och änglar – samt några rader från Emily Dickinson – vecklas konstens transformativa möjligheter ut.

Boken är skriven på engelska, utgiven 2021 av det tyska förlaget BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE och kommer i spansk översättning under 2023/24.

Karl Katz Lydén, som är uppvuxen i Halmstad, är verksam som kritiker, översättare och doktorand i filosofi vid Södertörns högskola. Han är författare till Poems and Parables on the Political Utility of Art och redaktör för Found Review, en nätpublikation för konstkritik som uteslutande använder sig av funnet material.

”Katz Lydén visar prov på ett experimentellt mod och ett revolutionärt allvar som får alla andra konstkritiker att framstå som lealösa folkpartister ljusår under fyraprocentsspärren” slår Fredrik Svensk fast i en recension av Poems and Parables on the Political Utility of Art i Aftonbladet (2022-01-09) som synar hur Karl Katz Lydén närmar sig konstkritikens kris.

Samtalet ingår i ordinarie entré till museet och ges på svenska, med läsning ur boken på engelska.

Samarr: Kultur i Halland, Rian konst, Konst i Halland/Hallands Konstmuseum. Föredraget ges på svenska, med läsning ur boken på engelska.