Gösta Adrian-Nilsson, Indianstrid, 1917 © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2024

Kropp och rörelse i konsten

Hur ritar man rörelse? Hur har kroppen skildrats genom historien? Finns det skillnader på hur man skildrat kvinnor och män? Och måste det stämma med verkligheten? Vi undersöker genom ett urval av verk i samlingsutställningen Ur samlingen hur konstnärer har skildrat kropp och rörelse. Visningen är dialogbaserad och kan fungera både som en liten konsthistorisk exposé och som inspiration för att själva teckna eller måla på temat.

Sedan får vi prova själva. Kroki kallas det när man tecknar av en annan människa som står eller sitter alldeles stilla en stund. På konstskolorna brukar krokimodellerna vara nakna, men här behåller vi självklart kläderna på. Vi turas om att vara modell och att teckna.

Målgrupp: årskurs 1-6
När kan vi komma? t o m vt 2024
Max antal: 30 elever
Programtid: ca 1,5-2 timmar
Kostnad: 1200 kr för grupper med upp till 15 elever. 2000 kr för grupper med upp till 30 elever (klassen delas då i två grupper)
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

 

Programmet knyter an till Lgr22. Följande avsnitt ur läroplanen är särskilt relevanta:

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. (Ur de övergripande målen; Skolans uppdrag)

Utveckla förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner. (Bild, övergripande mål)

Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse. (Biologi, åk 1-3)