Livestreamad visning: 1900-talets historia på en timme – bildligt talat

Ibland kan det av olika anledningar vara svårt att fysiskt komma till oss på Hallands Konstmuseum. Därför har vi utvecklat ett koncept för digitala, livestreamade visningar som kan tas emot direkt i ett klassrum via högtalare och storbildsskärm, men som även fungerar i distansundervisning där varje elev sitter vid sin dator. Vi använder oss av videosamtalsfunktionen Outlook Teams, vilket också möjliggör en dialog i realtid mellan guiden på museet och de som deltar i visningen, antingen via tal eller chatt.

1900-talets historia på en timme – bildligt talat

Hur syns andra världskriget, industrialisering och aktivism i konsten? På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer aktiva under 1900-talet. Vi utgår ifrån ett urval av konstverken i samlingsutställningen ”Gränsland” för att ta oss från 1800-talets bondesamhälle fram till vår tid.

Målgrupp: årskurs 7-9 och gymnasium
När erbjuds programmet? ht 21 / vt 22
Max antal: 30 elever
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 400 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

 


 

Programmet knyter an till Lgr11, särskilt ämnet historia:

• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

I övrigt berör programmet mycket av det innehåll som historieundervisningen i åk 7-9 ska beröra kring just 1900-talet, i form av samhällsomvandlingar, idéströmningar, världskrig, globalisering och demokratisering etc.

Programmet knyter an till Lgy11, särskilt ämnet historia:

• I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.