Av och om Olle Ängkvist

På Hallands Konstmuseum visades sommaren och hösten 2012 den första stora retrospektiva utställningen med Olle Ängkvist (1922-2006). I anslutning till utställningen producerades boken Av och om Olle Ängkvist (2012). I centrum för boken finns Olle Ängkvists eget manus Gubbsnack där han i snabba sammanfattningar tecknar ett fyrtiotal tidsbilder. Boken rymmer också texter kring Ängkvists konstnärskap och idévärld av John Peter Nilsson, Olle Granath, Öyvind Fahlström, Agneta Pleijel och Owe Gustafson.

Redaktör: Anneli Adamsson

Boken ingår i Hallands Konstmuseums skriftserie