Ett slag på käften var ett projekt kring det oprovocerade gatuvåldet, initierat och i huvudsak genomfört av Länsmuseet Halmstad (numera Hallands Konstmuseum). Resultatet visades upp under hösten 2009. I anslutning till detta sammanställdes denna rapport.

Rapport: Björn Gunnarsson

Boken ingår i Länsmuseet Halmstads skriftserie