Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56

Under krigsåren var gränsen mot Europa stängd, och konstnärerna Sven X:et Erixon och Stellan Mörner med familjer sökte sig till Halland. Här lockade Söndrum utanför Halmstad med stenbrott, stränder och sitt speciella ljus över havet. De förälskade sig i platsen och återvände årligen under en lång tid. Somrarna fylldes av vänner och kollegor från hela Norden, medan Halmstadgruppens övriga medlemmar redan fanns på plats. Denna löst sammansatta grupp kom att kallas Söndrumskolonin – ett omfattande nätverk av kulturpersonligheter som fann inspiration och gemenskap i en unik miljö, och under en tid som präglades av folkbildning, konströrelsen och konstens utvidgade fält.

Redaktör: Annelie Tuveros, Maria Bonde, Mattias Johansson

Boken ingår i Hallands Konstmuseums skriftserie (nr 8)