Sigrid Holmwood

Inom Konst i Halland har vi möjlighet att bjuda in konstnärer via ett mobilt residensprogram. Sommaren 2012 arbetade den Londonbaserade konstnären Sigrid Holmwood en tid i Halland med samtidskonst inspirerad av folkkonsttradition, äldre metoder och Hallands Konstmuseums samling. Verken hon skapade utifrån detta visades sommaren 2013 på Hallands Konstmuseum.
I anslutning till utställningen publicerades boken Sigrid Holmwood (2013). Här återfinns flera av verken tillsammans med Sigrid Holmwoods egna tankar, inte minst kring materialframställning. Boken innehåller också ett avsnitt om Kropp, magi och känslor av historikern Jacqueline van Gent.

Redaktör: Anna Holmström

Boken ingår i Hallands Konstmuseums skriftserie