Per Bak Jensen – landskap

När Hallands Konstmuseum återinvigs hösten 2019 visas en utställning med verk av den danske fotografen Per Bak Jensen. Museet har under de senaste åren haft möjlighet att först förvärva två fotoserier av Per Bak Jensen. Inspirerade av detta gav vi i uppdrag åt honom att göra en serie fotografier till museet, helt ägnade åt motiv från Halland. I samband med detta förvärv erhöll museet 2017 ytterligare ett stort fotografi i denna serie som en donation från Ny Carlsbergfond i Danmark.

Redaktör: Mattias Johansson

Boken producerades i anslutning till utställningen och ingår i Hallands Konstmuseums skriftserie (nr 8)