Stadsvandringar i Halmstad

Hallands Konstmuseums stadsvandringsserie är ett populärt inslag sommartid. Teman skiljer sig åt, men tiden är alltid densamma – torsdagar kl 18.30.

Nu tackar vi för i år, och återkommer i maj 2023 med nya stadsvandringar.