Halmstads historia

www.halmstadshistoria.se hittar du fakta och levande berättelser från förr. Torben berättar om stadsbranden 1619, Elsa om den märkliga epidemin 1326 och Peter om livet på nybyggda Andersberg 1971. Hur såg deras värld ut? Hur klädde man sig? Vad jobbade föräldrarna med? Vad åt man?

Sidan är ett läromedel för skolor som arbetar med Halmstads historia. Materialet på sidan knyter an till grundskolans läroplan och är ett enkelt och lustfyllt sätt att uppfylla skolans mål. Kombinera gärna med en stadsvandring eller ett besök på Friluftsmuseet Hallandsgården.