Utställningar 2022

29 januari – 15 januari 2023 Den skapande medeltiden

Medeltiden. Riddare. Pest. Kyrkor. Grå kläder och vidskeplighet. Perioden har kallats ”mörk”, och ordet ”medeltid” har använts som något negativt. Var denna period så mycket mörkare än andra tider? Levde man sämre och skapade sämre ting?

Utställningen visar en medeltid som var långt ifrån grå. Här finns konstnärlighet och skapande, design och kreativitet som på inga sätt är sämre eller dystrare än vår övriga historia. Den skapande medeltiden visar också hur man i senare tider betraktat medeltiden – allt ifrån 1800-talets romantiska historiemåleri, 1900-talets drömmar om gammal arkitektur och fram till vår tids återskapande och fantasykultur. Medeltiden var och är skapande.

18 juni – 30 oktober Samtidigt med Kenneth Abrahamsson och Emelie Röndahl

Under rubriken Samtidigt presenterar Hallands Konstmuseum aktiva konstnärer i Halland idag.

Först ut är Kenneth Abrahamsson och Emelie Röndahl. Kenneth har med sin långa erfarenhet som konstnär och lärare i regionen påverkat såväl sin samtid som flera generationer elever. Emelie är utbildad på HDK och ny som hallänning. Trots deras helt olika tekniker – måleri och rya – rör de sig förvånansvärt nära varandras bildvärldar. Ett uttryck där starka kulörer ofta ställs mot kraftig svärta och skuggpartier.

2 april – 29 maj Vårsalongen

Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong är en stor konsthändelse i Halland. Årligen lämnar många konstutövare med anknytning till Halland in verk för bedömning. Utifrån inlämnade bidrag och juryns urval formas en spännande utställning. I år utgjordes juryn av Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum och Stina Wirsén, illustratör, författare och konstnär.

Till årets Vårsalong lämnade 324 personer in sina verk till bedömning. Av dessa har 40 valts ut med totalt 118 verk i skilda tekniker. Av de antagna är det en stor spridning i åldrar, från 28 till 98 år. Vårsalongen arrangeras av Hallands Konstförening i samarbete med Hallands Konstmuseum.

19/10 – 13/3 2022 Sven Gillsäter – Fotograf och folkbildare

Sven Gillsäter (1921-2001) har utifrån sin unika insats som fotograf och folkbildare kallats en svensk Attenborough. Hans fotografier, filmer och Tv-program berättar om djurens värld och situation från 1960-talet och framåt.

Läs mer under utställningar 2021

18/9– 30/1 2022 Märta Måås-Fjetterström – Vävda gestalter

Hallands Konstmuseums egenproducerade utställning om Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) visar på en exceptionell textil gärning i svensk formgivnings- och hantverkshistoria. Med hög konstnärlig ambition, gedigen utbildning och outsinliga nyfikenhet att utforska textila traditioner ritade hon hundratals nydanande verk.

Läs mer under utställningar 2021