Vad är konst!?
Tumme upp, tumme ner och varför det?

Nina Bondeson, La Lingva

Nina Bondeson, La Lingva, 1993, © Nina Bondeson/Bildupphovsrätt 2024

I Hallands Konstmuseums samling finns lite av varje och mycket av allt. Oavsett vad man har för smak och intressen finns garanterat något att gilla och antagligen något att ogilla.

Utifrån frågeställningen vad är konst diskuterar vi ett urval av verken i museets nya samlingsutställning. Varför klassar vi ett föremål som konst och ett annat som hantverk? Varför tycker vi om ett verk och varför provocerar ett annat? Är det viktigare med hög hantverksskicklighet och exklusiva material än originalitet och att verket vill berätta något?

När är ett badkar ett badkar och när är det konst?

Vi avslutar med att skapa egna konstverk i museets ateljé. Eleverna utgår ifrån något som särskilt talat till dem och gör en parafras, en egen tolkning av det de valt.

Det pedagogiska programmet Vad är konst?! syftar till att öva sig i retorik och argumentation, att inte bara ”tycka” något utan förklara varför man tycker det.

Programmet består av tre delmoment:
1. Kort introduktion i samlingsutställningen Ur samlingen.
Läs mer om utställningen
2. Samtal om utvalda verk med fokus på elevernas upplevelse där var och en ges utrymme att tala.
3. Workshop på tema parafraser.

Målgrupp: Årskurs 4-9
När kan vi komma? t o m vt 2024
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1,5 timme
Kostnad: 1200 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Programmet knyter an till Lgr22, särskilt till ämnena svenska och bild. Följande avsnitt ur läroplanen för mellan- och högstadiet är särskilt relevanta.

 Åk 4-6

Svenska; Tala, lyssna och samtala
Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
Bild; Bildanalys
Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Åk 7-9

Svenska; Tala, lyssna och samtala
Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
Bild; Bildanalys
Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.