Fotografiskt uppdrag Halland

Boken ”Fotografiskt Uppdrag Halland” är en del av det projekt som bär samma namn. Under hösten 2018 och fram till sommaren 2019 arbetade Hallands Konstmuseum och fotografen Jerker Andersson med ett dokumenterande pedagogiskt projekt, där flera skolklasser från mellan- och högstadierna i samtliga kommuner i Halland fick uppdrag att med kamera dokumentera utvalda platser i sina kommuner. Deltagarna fick fördjupad inblick i platsernas bakgrund och arbetade med att vidga sin fotografiska blick. Uppdraget var ”Vad vill du att framtiden skall veta om vår tid på denna plats?”. Boken speglar arbetet och ger en inblick i de fantastiska bilder eleverna kunde ta, men själva projektet kommer att sätta större spår än så: Ett urval av materialet, där samtliga elever som så önskar, skall göras tillgängligt på vår bilddatabas Digitalt Museum. Skolarbetet blir ett sätt att göra sin egen röst hörd långt in i framtiden.

Fotografiskt uppdrag (bok i pdf-format)

Läs mer om det pedagogiska programmet Fotografiskt uppdrag Halland

Omslag Fotografiskt uppdrag Halland